Odense Aikido Klub

Dojo – etikette

”Aikido er ikke teknik til at bekrige eller besejre en fjende med. Det er vejen til at forene verden og gøre menneskeheden til én
stor familie…. Der er hverken modstandere eller fjender i sand budo. Sand budo er at være et med universet; at blive forenet med universets centrum.”

 

Morihei Ueshiba O-Sensei

I en Aikido dojo (træningssted) træner vi en enestående budo(kampkunst), som blev udviklet i Japan af Morihei Ueshiba O-Sensei (1883-1969).
Aikido er ikke en sport, men snarere en måde at forfine og udvikle sig, og at lære om harmoni og livsenergi. Oprigtighed, respekt og opmærksomhed er af største betydning både for sikkerheden og for at lære.
De følgende retningslinier for opførelse i dojo vil medvirke til at skabe et opmærksomt, respektfuldt og æstetisk sted hvori vi sikkert og intenst kan træne.

 

Retningslinier for træning

1. Det er vigtigt, at man møder til træning med respekt for O-Sensei, ens instruktør og dem man træner med; desuden at man møder velsoigneret og oplagt.
2. Hvis man kommer før tiden, er det tilrådeligt at bruge tiden til at forberede sig mentalt, ved eksempelvis at knæle (seiza) mod O-Sensei og finde ro ved meditation.
3. Når træningen begynder sætter alle sig i seiza foran instruktøren. Når alle sidder klar, hilser/bukker man på instruktørens anvisning mod O-Sensei (hilsenen symboliserer respekt til ånden og princippet i Aikido og taknemmelighed til grundlæggeren). Bagefter hilses der på instruktøren og træningen kan begynde.
4. Kommer man for sent til træning, sætter man sig i kanten af måtten i seiza og venter på at instruktøren giver tegn til at man kan deltage i træningen. Man hilser da på instruktøren og træningen kan begynde.
5. Når instruktøren stopper en øvelse for at vise ny teknik, skal man så hurtigt som muligt søge tilbage og sidde i seiza på række Hvis instruktøren kalder én op til at demonstrere en teknik, hilser vedkommende fra sin værende plads og kommer hurtigt op til ham/hende. Efter instruktørens forevisning og kommentar til den kommende øvelse bukker uke og instruktør for hinanden , hvorefter alle bukker mod instruktøren og derefter mod den man ønsker at træne med og træningen kan fortsættes.
6. Hvis instruktøren under træningen af en teknik vil vejlede et par stopper de deres indbyrdes træning med det samme. Hvis man ikke bliver brugt som uke sætter man sig i seiza med front mod instruktøren samtidig med at man undgår at sidde med ryggen mod O-Senseis billede. Efter endt vejledning bukker man for instruktøren og fortsætter sin træning.
7. Har man spørgsmål spørges instruktøren og kun instruktøren ved at man bukker for ham/hende eller sætter sig i seiza med front mod instruktøren og venter på at man har fået dennes opmærksomhed hvor efter man hilser.Det er vigtigt ikke at råbe eller tale højt på måtten.
8. Hvis man har brug for at forlade måtten inden træningen er slut, skal man gøre instruktøren opmærksom på dette.
9. Man skal uden diskussion deltage i alle øvelser. Når man er på måtten skal man begrænse den indbyrdes snak til et minimum og koncentrere sig om øvelserne.
10. Det er god tone at lade højeste gradueret begynde en øvelse som tori.
11. Det er pålagt alle at holde deres våben (jo, bokken, tanto og iaito/katana) i god stand. Det er ligeledes vigtigt at lægge sine våben et forsvareligt sted, når de ikke er i brug.
12. Man må ikke bære smykker under træningen. Det er ligeledes ikke tilladt at spise og drikke på måtten under træningen.
13. Det er alles pligt med ære og værdighed at holde Dojo ren.
14. Man kan kun lære Aikido i en god atmosfære og med gensidig tillid og respekt til O-Sensei, instruktørerne og hinanden.

 

Man kan ikke købe sig til Aikido-teknikken. Træningen er tillige baseret på gensidighed, dvs. det forventes at du giver noget tilbage.
Hvis du ikke er indstillet på dette og mangler respekt og modenhed, kan klubben ikke lære dig om helhedssynet i Aikido (Budo).